Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 92 items in 5 pages
1 THÔNG BÁO Về việc nội hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 15/TB-UBBC ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

26/02/2021
2 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 21 /KH-UBBC ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 9 lượt

08/02/2021
3 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021 xã Bình An
Số/Ký hiệu: Số: 37/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

04/02/2019
4 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Số: 22/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

25/01/2021
5 Công văn Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Số/Ký hiệu: Số: 03/UBND-VP ; Người ký: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã xem: 16 lượt

19/01/2021
6 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 16/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 11 lượt

18/01/2021
7 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 15 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 13 lượt

14/01/2021
8 KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện “ Dân vận chính quyền” năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 12 /KH-DVUBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 11 lượt

14/01/2021
9 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao xã lần thứ IX, kết hợp Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 11/KH-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

12/01/2021
10 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh bổ nhiệm người quản lý lớp mầm non tư thục Bình Phong
Số/Ký hiệu: Số: 02 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 16 lượt

07/01/2021
11 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và đoàn thanh, kiểm tra vệ sinh môi trường
Số/Ký hiệu: Số: 04/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 15 lượt

07/01/2021
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 10 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

07/01/2021
13 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo Y tế - Dân số - Gia đình trẻ em
Số/Ký hiệu: Số: 07 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

07/01/2021
14 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và đoàn thanh kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 06 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 10 lượt

07/01/2021
15 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban điều hành dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 03 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 4 lượt

07/01/2021
16 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS
Số/Ký hiệu: Số: 09 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 5 lượt

07/01/2021
17 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và đoàn thanh, kiểm tra vệ sinh môi trường
Số/Ký hiệu: Số: 04/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 5 lượt

07/01/2021
18 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Số/Ký hiệu: Số: 08 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 4 lượt

07/01/2021
19 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Hồng Thiết - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã và các ngành UBND xã tháng 01/2021
Số/Ký hiệu: Số: 01 /TB-UBND ; Người ký: Trần Văn Phường
Đã xem: 4 lượt

06/01/2021
20 Công văn “Về việc hòa giải tranh chấp giữa ông Nguyễn Hân và ông Võ Hùng”
Số/Ký hiệu: Số: 01 /UBND-TP “Về việc hòa giải tranh chấp giữa ; Người ký: Hồ Thành Chung
Đã xem: 4 lượt

05/01/2021


máy hút mùi Bosch