Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 105 items in 6 pages
21 KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện “ Dân vận chính quyền” năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 12 /KH-DVUBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 89 lượt

14/01/2021
22 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao xã lần thứ IX, kết hợp Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 11/KH-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 79 lượt

12/01/2021
23 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh bổ nhiệm người quản lý lớp mầm non tư thục Bình Phong
Số/Ký hiệu: Số: 02 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 84 lượt

07/01/2021
24 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và đoàn thanh, kiểm tra vệ sinh môi trường
Số/Ký hiệu: Số: 04/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 78 lượt

07/01/2021
25 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 10 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 67 lượt

07/01/2021
26 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo Y tế - Dân số - Gia đình trẻ em
Số/Ký hiệu: Số: 07 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 56 lượt

07/01/2021
27 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và đoàn thanh kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 06 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 56 lượt

07/01/2021
28 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban điều hành dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 03 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 31 lượt

07/01/2021
29 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS
Số/Ký hiệu: Số: 09 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 29 lượt

07/01/2021
30 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và đoàn thanh, kiểm tra vệ sinh môi trường
Số/Ký hiệu: Số: 04/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 31 lượt

07/01/2021
31 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Số/Ký hiệu: Số: 08 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 35 lượt

07/01/2021
32 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Hồng Thiết - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã và các ngành UBND xã tháng 01/2021
Số/Ký hiệu: Số: 01 /TB-UBND ; Người ký: Trần Văn Phường
Đã xem: 41 lượt

06/01/2021
33 Công văn “Về việc hòa giải tranh chấp giữa ông Nguyễn Hân và ông Võ Hùng”
Số/Ký hiệu: Số: 01 /UBND-TP “Về việc hòa giải tranh chấp giữa ; Người ký: Hồ Thành Chung
Đã xem: 30 lượt

05/01/2021
34 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Bình An
Số/Ký hiệu: Số 01/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 55 lượt

05/01/2021
35 BÁO CÁO Danh sách CBCC đã đăng ký tài khoản trên cổng DVC Quốc gia năm 2020
Số/Ký hiệu: 112/BC-UBND ; Người ký: Hồ Thành Chung
Đã xem: 49 lượt

03/12/2020
36 BÁO CÁO Kết quả thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết đơn thư tháng 11 năm 2020
Số/Ký hiệu: 111/BC-UBND ; Người ký: Hồ Thành Chung
Đã xem: 82 lượt

03/12/2020
37 Công văn Về việc cung cấp số liệu xây dựng các báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND xã vào cuối năm 2020
Số/Ký hiệu: 38/UBND-VP ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 68 lượt

26/11/2020
38 QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục sau thiên tai
Số/Ký hiệu: 313/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 84 lượt

17/11/2020
39 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 xã Bình An
Số/Ký hiệu: 276/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 48 lượt

27/10/2020
40 QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục sau thiên tai
Số/Ký hiệu: 239/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 39 lượt

16/10/2020


máy hút mùi Bosch