Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 105 items in 6 pages
41 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri
Số/Ký hiệu: 03/BC-UBND ; Người ký: Hồ Viết Minh
Đã xem: 100 lượt

31/08/2020
42 THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND xã Bình An khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBND ; Người ký: Hồ Viết Minh
Đã xem: 87 lượt

22/06/2020
43 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UVUB xã Bình An Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 02/NQ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Phụng
Đã xem: 79 lượt

18/06/2020
44 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình Giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2021
Số/Ký hiệu: 06/NQ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Phụng
Đã xem: 72 lượt

18/06/2020
45 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2020
Số/Ký hiệu: 03/NQ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Phụng
Đã xem: 113 lượt

18/06/2020
46 NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban xã Bình An Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 01/NQ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Phụng
Đã xem: 42 lượt

18/06/2020
47 NGHỊ QUYẾT Quyết toán thu chi ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: 04/NQ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Phụng
Đã xem: 49 lượt

18/06/2020
48 NGHỊ QUYẾT Tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã Bình An
Số/Ký hiệu: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Phụng
Đã xem: 40 lượt

18/06/2020
49 BÁO CÁO Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019 Tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 Nhiệm vụ và giải pháp thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
Số/Ký hiệu: 42/BC-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 45 lượt

15/06/2020
50 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số/Ký hiệu: 40/BC-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 65 lượt

11/06/2020
51 Công văn V/v gửi ý kiến kiến nghị của cử tri
Số/Ký hiệu: 04/TTHĐ ; Người ký: Hồ Viết Minh
Đã xem: 38 lượt

05/06/2020
52 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA HĐND XÃ BÌNH AN KHÓA XII
Số/Ký hiệu: 02/BC-HĐND ; Người ký: Hồ Viết Minh
Đã xem: 47 lượt

05/06/2020
53 KẾ HOẠCH Tổ chức bầu cử trưởng thôn tại các thôn trên địa bàn xã Bình An, nhiệm kỳ 2020-2025
Số/Ký hiệu: 30/KH-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 46 lượt

28/05/2020
54 BÁO CÁO Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã Bình An
Số/Ký hiệu: 36/BC-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 46 lượt

28/05/2020
55 BÁO CÁO Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 35/BC-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 41 lượt

26/05/2020
56 Công văn V/v thay đổi thời gian giám sát công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi
Số/Ký hiệu: 03/TTHĐ ; Người ký: Hồ Viết Minh
Đã xem: 39 lượt

22/05/2020
57 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp năm 2020
Số/Ký hiệu: 73/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 42 lượt

20/05/2020
58 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi và việc tiếp nhận quản lý, chi trả tiền hỗ trợ tiêu hủy dịch tả lợn
Số/Ký hiệu: 30/BC-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 38 lượt

22/04/2020
59 KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính đối với các hoạt động vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện cưỡng chế, cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Bình An
Số/Ký hiệu: 15/KH-BCĐ ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 57 lượt

16/04/2020
60 BÁO CÁO Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Số/Ký hiệu: 29/BC-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 37 lượt

14/04/2020


máy hút mùi Bosch