Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quốc phòng - An ninh

UBND xã Bình An tổng kết Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2021. Triển khai nhiệm vụ 2022
Công an xã Bình An tổ chức tuyên truyền Luật tại trường THCS Phan Châu Trinh
Hội nghị tổng kết Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Sáng ngày 12/01/2021 UBND xã Bình An tỏ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm...
UBND xã Bình An tổ chức buổi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho gia đình có thanh niên trong độ tuổi...
Chiều ngày 30/10/2018 UBND xã Bình An tổ chức buổi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên và gia...
UBND xã Bình An tổ chức khai mạc cụm huấn luyện số 3 dân quân cơ động năm thứ hai trở đi năm 2018
Sáng ngày 12/3, UBND xã Bình An tổ chức khai mạc cụm huấn luyện số 3 dân quân cơ động năm thứ hai trở đi năm...
UBND xã Bình An tổ chức khai mạc cụm huấn luyện...
RA MẮT TIẾN MỎ AN NINH VÀ TỔ DÂN PHÒNG CỦA CHI...
Hội đồng nghĩa vụ xã Bình An khám tuyển nghĩa...