Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin tuyên truyền

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Số: 02/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/01/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
NGHỊ ĐỊNH
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP
ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn
về dự án quan trọng quốc gia

Lượt xem: 45