Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin tuyên truyền

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-BTP
Ngày ban hành: 01/02/2016
Người ký: PHAN CHÍ HIẾU
Ngày hiệu lực: 16/03/2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Lượt xem: 55