Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng, Mặt trận, đoàn thể
Ôn lại bài báo “Dân vận” nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2018)
Tác giả: Trần Anh Lâm .Ngày đăng: 19/10/2018 .Lượt xem: 352 lượt.
     Nhân kỷ niệm ngày 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2018), cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình An cùng nhau ôn lại bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ảnh: Cán bộ và Nhân dân thôn An Mỹ làm đường bê tông nông thôn.

Cách đây 69 năm, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1949. 

Chỉ với 612 chữ nhưng bài báo đã đề cập giải đáp những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Bài báo “Dân vận” của Bác Hồ là một tác phẩm kinh điển, mẫu mực, là cẩm nang của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động quần chúng hiện nay và mai sau. 

Với những câu chữ gần gũi, người đọc dù ở trình độ nào cũng có thể hiểu. Bác đã dùng cách đặt câu hỏi và trả lời ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu để làm rõ một số vấn đề cơ bản của công tác dân vận. 

Mở đầu bài báo, Bác viết: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng cho nên cần phải nhắc lại”. Tiếp đó Người đề cập, lý giải 4 vấn đề cơ bản, quan trọng và rất thiết thực trong công tác dân vận: 

Thứ nhất, tiền đề, cơ sở của công tác dân vận: Nước ta là nước dân chủ. Đây là cơ sở, tiền đề có tính chất quyết định trong công tác dân vận. Những yếu tố của một nước dân chủ thật sự là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”; “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; “Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”, “Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân”; “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra”; “Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên”; “Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Sau Tháng Tám năm 1945 khi nước ta giành độc lập tự do, dân ta thoát khỏi ách nô lệ thì mới có đầy đủ cơ sở, tiền đề dân vận. 

Thứ hai, dân vận là gì? “Dân vận là động viên tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho”. Sau định nghĩa ngắn gọn, dễ hiểu về dân vận, Bác chỉ ra 4 bước quan trọng, nhất thiết phải làm trong công tác dân vận. Đó là:

1. Phải “tìm mọi cách làm cho mỗi người dân hiểu rõ ràng: việc đó có lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

2. Làm “bất cứ việc gì cũng đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”.

3. Phải “theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc khuyến khích dân”.

4. “Khi làm xong phải cùng dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”. 

Thứ ba, “Ai phụ trách dân vận?”. “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt Việt Minh, v.v...) đều phải phụ trách Dân vận”. Sau khi lấy ví dụ về cách thức dân vận trong một phong trào thi đua, Bác lưu ý “Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm”. 

Thứ tư, “Dân vận phải thế nào?”. Bác Hồ chỉ rất rõ những người làm công tác dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”. Sau đó, Bác chỉ ra “khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc Dân vận. Cử ra một ban hoặc một vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm Dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”. Cuối cùng, Bác kết thúc bài báo bằng một câu mang tính chân lý: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

69 năm trôi qua, ôn lại bài báo “Dân vận”, từng câu từng chữ vẫn thấm nhuần trong tư tưởng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vận dụng tư tưởng dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh công tác dân vận trên địa bàn xã Bình An trong năm qua  đã đạt được những thành quả to lớn, thiết thực góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua đã đi vào cuộc sống, được sự hưởng ứng của người dân, tạo khí thế mới trong công tác, lao động sản xuất. Công tác dân vận của các cấp chính quyền có chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân và có trách nhiệm với dân hơn. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, các QCDC trong các loại hình mới tiếp tục được xây dựng, tổ chức thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Công tác tôn giáo cơ bản ổn định, không có các sự việc phức tạp xảy ra, có sự phối hợp tốt trong công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề giữa Mặt trận, các ban ngành hội đoàn thể của xã Bình An. Tuy vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế nhưng toàn bộ hệ thống chính trị của xã đã nhận thức, cùng chung tay khắc phục nhằm đưa xã Bình An thực sự trở thành xã văn minh, hiện đại  xanh- sạch- đẹp.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội đoàn thanh nhiên xã Bình An nhiệm kỳ 2022-2027
UBMTTQVN xã phối hợp các ngành Hội đoàn thể xã đối thoại hộ nghèo năm 2022
UBMTTQVN xã tổng kết năm 2021. Triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội LHPN xã tổng kết công tác hội năm 2021
Đảng ủy xã Bình An tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021
Hội Nông dân xã Bình An tổng kết công tác hội năm 2021
Hội chữ thập đỏ xã Bình An Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026
Đoàn thanh niên xã Bình An tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Phiên họp trù bị Đại hội Hội người cao tuổi xã Bình An nhiệm kỳ 2021-2025
Bế giảng lớp kỹ thuật pha chế nước ướng năm 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ủy ban MTTQVN xã Bình An chủ trì tổ chức diễn đàn “góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” năm 2018
Hội Người cao tuổi xã Bình An kỷ niệm ngày Quốc Tế Người cao tuổi 01/10, và Tổng kết công tác hội NCT năm 2018.
Đảng ủy xã Bình An tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018.
Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Bình An lần thứ VIII là đại hội của tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Hội nhập- Phát triển bềnh vững”.
Đảng ủy xã Bình An đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Xã Bình An tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2017
Ủy ban MTTQVN xã Bình An tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” năm 2017.
KHỐI DÂN VẬN XÃ BÌNH AN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐNAGR (15/10/1930- 15/10/2017) VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2017 , PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
CĐCS xã Bình An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
Hội người Cao tuổi xã Bình An tổ chức kỷ niệm 27 năm ngày Quốc Tế NCT 01/10 và tổng kết công tác hoạt động của người cao tuổi xã năm 2017.
    
1   2  
    


máy hút mùi Bosch