Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 102 items in 6 pages
1 QUYẾT ĐỊNH Thành lập ban chỉ huy và tổ công tác phòng chống lụt bão Giảm nhẹ thiên tai (PCLB-GNTT) xã Bình An năm 2021-2022
Số/Ký hiệu: 167/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 7 lượt

10/09/2021
2 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 1 (tổ ĐK số 1, 2, 3, 4 và 5 thôn An Phước)
Số/Ký hiệu: 66/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 46 lượt

12/03/2021
3 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 2 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 6, 7A, 7B, 8 và 9 thôn An Mỹ)
Số/Ký hiệu: 67/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 63 lượt

12/03/2021
4 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 3 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 1, 2, 3, 4 và 5 thôn An Mỹ)
Số/Ký hiệu: 68/qđ-ubnd ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 49 lượt

12/03/2021
5 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 4 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 1, 2, 3, 4 và 5 thôn AnThành 1)
Số/Ký hiệu: 69/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 49 lượt

12/03/2021
6 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 5 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 6, 7 và 8 thôn AnThành 1)
Số/Ký hiệu: 70/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 68 lượt

12/03/2021
7 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 6 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 1, 2A, 2B, 3, 4 và 5 thôn AnThành 2)
Số/Ký hiệu: 71/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 20 lượt

12/03/2021
8 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 7 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 1, 2, 3, 4, 5A và 5B thôn AnThành 3)
Số/Ký hiệu: 72/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 20 lượt

12/03/2021
9 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 8 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thôn An Dưỡng)
Số/Ký hiệu: 73/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 18 lượt

12/03/2021
10 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ban bầu cử số 9 (tổ ĐK tổ đoàn kết số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thôn An Thái)
Số/Ký hiệu: 74/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 20 lượt

12/03/2021
11 THÔNG BÁO Về việc nội hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 15/TB-UBBC ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 41 lượt

26/02/2021
12 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 21 /KH-UBBC ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 54 lượt

08/02/2021
13 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021 xã Bình An
Số/Ký hiệu: Số: 37/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 58 lượt

04/02/2019
14 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Số: 22/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 67 lượt

25/01/2021
15 Công văn Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Số/Ký hiệu: Số: 03/UBND-VP ; Người ký: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã xem: 66 lượt

19/01/2021
16 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 16/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 60 lượt

18/01/2021
17 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 15 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 62 lượt

14/01/2021
18 KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện “ Dân vận chính quyền” năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 12 /KH-DVUBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 57 lượt

14/01/2021
19 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao xã lần thứ IX, kết hợp Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 11/KH-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 54 lượt

12/01/2021
20 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh bổ nhiệm người quản lý lớp mầm non tư thục Bình Phong
Số/Ký hiệu: Số: 02 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Hồng Thiết
Đã xem: 61 lượt

07/01/2021


máy hút mùi Bosch